'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

STRUKTUR ORGANISASI
Home » Struktur Organisasi

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN DAERAH‘AISYIYAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 01/SK-PDA/A/III/2016

Tentang

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH

KOTA BALIKPAPAN

PERIODE :  TAHUN 2015 - 2020

                                                Pimpinan Daerah‘Aisyiyah Kota Balikpapan:

Menimbang       :    a. Bahwa untuk ketertiban Organisasi dan kelancaran pelaksanaan program Wilayah ‘Aisyiyah Kalimantan                                      Timur, perlu segera ditetapkan Personalia Pimpinan Daerah‘AisyiyahKota Balikpapan dan perangkatnya                                        Periode: 2015-2020

                                          b.  Bahwa nama – nama yang diusulkan, dipandang mampu mengemban amanat persyarikatan dan                                                   memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Balikpapan    

                                                   Periode 2015- 2020

 Mengingat         :    1.  Anggaran Dasar ‘Aisyiyah pasal 18

                                   2.  Anggaran Rumah Tangga ‘Aisyiyah pasal 17

       Berdasarkan      :    Keputusan Rapat Pimpinan Daerah‘Aisyiyah Kota Balikpapantanggal 13RabiullakhirAkhir                                                                       1437H.bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2016M.

                                                                                    Di Sekretariat ‘ Aisyiyah Kota Balikpapan.   

                                                                                         MEMUTUSKAN

Menetapkan      :    KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH‘AISYIYAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PERSONALIA                                                 PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH KOTA BALIKPAPAN.

Pertama              :    Personalia Pimpinan Daerah‘Aisyiyah Kota Balikpapanmasa jabatan 2015– 2020.

Kedua                  :    Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah melaksanakan Program sesuai bidangnya, mengkoordinasikan dengan Ketua                                          yang membidangi dan membuat laporan berkala kepada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Balikpapan.

Ketiga                  :    Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan                                                diadakan perbaikan seperlunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

     SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH ‘ AISYIYAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 01/SK-PDA/A/III/2016

TENTANG

KOMPOSISI DAN PERSONALIAPIMPINAN DAERAH‘AISYIYAH

KOTA BALIKPAPAN

               PERIODE TAHUN : 2015– 2020             

 

      Penasehat                          : 1. Hj. Amoriah

                                                            2. Hj. Arbayah, JD

 

         Ketua                                : Hj. Nur Asmadhani

      Wakil Ketua                      : Nurhamidah, SPd

Wakil Ketua                      : Mutia Brillianty

      Sekretaris                          : Hj. Ida Djuraidah

      Wakil Sekretaris                : Hj. Siti Mariam Inan

      Bendahara                         : Hj. Woro Wahyuni

      Wakil Bendahara              : Herdaningsih

 

       BADAN PEMBANTU PIMPINAN (BPP)

 

1.      MAJELIS KESEJAHTERAAN SOSIAL (MKS)

          Ketua              : Hj. Syafni

           Sekretaris        : Wiwik Irawati, S.Psi

           Bendahara       : Hj. Syarifah Jamilah

            Anggota                      : -     Hj. Sri Hidayah

                                                   -          Hj. Nana Herliana

 

2.      MAJELIS TABLIGH

          Ketua              : Murni Salamah, S.Thi

          Sekretaris        : Rustianingsih

          Bendahara       : Ida Farida

          Anggota                      : -     Hj. Sri Herniati

                                                 -          Dra. Nuraeni Tamsar

 

3.      MAJELIS DIKDASMEN

           Ketua              : Hj. Siti Suwarti, M.Pd

           Sekretaris        : Dian Retnowati, M.Pd

           Bendahara       : Himmatul Jannah, S.Pd.I

           Anggota             : -  Ir. Rabiulina

                                         -          Esti Lestari

 

4.      M AJELIS EKONOMI DAN TENAGA KERJA

          Ketua              : Hj. Tati Kartati S, MBA

          Sekretaris        : Amiroh, S.Ag

           Bendahara       : Hj. Sulastri

           Anggota                      ; -    Suparmi

                                                  -          Sabariah

 

5.      MAJELIS KESEHATAN

         Ketua              : Hj. Ety Purwani

         Sekretaris        : Siti Muliani

         Bendahara       : Hj. Zuraidah Saderi

         Anggota                      : -   Hj. Robiatul

                                                -          Nurainah

 

6.      MAJELIS KADER

          Ketua              : Hayyun Nurdiniah, S.Pd

           Sekretaris        : Binti Isti Khoroh

           Bendahara       : Hj. Elis Asnafiah, S.Pd, M.Pd

           Anggota                      : -     Mahardhika Sumawardani

                                                  -          Junhar Tutik, SPd

                       

7.      MAJELIS HUKUM DAN HAM

          Ketua              : Nurniani,S,  SH

          Sekretaris        : Hj. Nurhayati, SPd.I

          Bendahara       : Hj. Yetti Eddyarsi, S.Pd

           Anggota                      : -   Yuli Qodriawati

-          Suciati

 

8.      LEMBAGA  LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

          Ketua              : Sri Kusmiati

          Sekretaris        : Hj. Sri Hartati

Bendahara       : Masnah

             Anggota                      : -     Hj. Siti Wahidah

-          Hj. Miharti Bari

 

9.      LEMBAGA KEBUDAYAAN

         Ketua              : Sartika Sarman, S.Pd

         Sekretaris        : Amalia Nailoe Rahmah, S.Pd

         Bendahara       : Rikka Ruspa Rahmawati

         Anggota                      :  -    Suwasti

                                                 -          Septiah

                                

                                                                     Ditetapkan di   : Balikpapan

                                                                     Pada tanggal    : 20Jumadil Awal1437H

                                                                                                                                                                  01 Maret             2016M

PIMPINAN DAERAH ‘ AISYIYAH  

KOTA BALIKPAPAN

            KETUA,                                                                            SEKRETARIS,

 

 

 


                                                   Hj. NUR ASMADHANI                                                                                         Hj. IDA DJURAIDAH

                                                         NBM : 752.529                                                                                                      NBM : 514.946

Shared Post: